Guscofastighets AB
Sedan starten 1967 har vi specialiserat oss på fasadrenovering!
Vårt byggföretag
Vi är ett byggföretag med bred kunskap och lång erfarenhet inom byggsektorn.
Sedan starten 1967 har vi specialiserat oss på fasadrenovering, reparationer och ombyggnad. En stor del av verksamheten inom dessa områden är restaurering av kulturhistoriska byggnader såsom kyrkor, slott, slottsruiner, äldre träbyggnader och murverk. Många av de byggnader vi har restaurerat är klassade som riksminnen.

Vi arbetar i samråd med länsmuseer, länssstyrelsen, riksantikvarieämbetet och enskilda arkitekter med specialinriktning på restaurering av ädre byggnader. Detta är ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet.

Kontor och administration finns i Halmstad men entreprenader utföres i hela södra Sverige och även har en del projekt utförts utomlands. kvalitetssystem ansluter till ISO 9000.
Med ca 35 medarbetare har vi det lilla företagets flexibilitet, men ändå resurser för de flesta typer av uppdrag inom vår sektor.

Guscofastighets AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 035-17 66 00
Fax: 035-17 66 09


Email:
bjorn.bergstrom@brodernaberstrom.se

Hemsida:
www.brodernaberstrom.se

Adress:
Guscofastighets AB
Rundan 1
30004 Halmstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN